Verona 2021,

La Papessa di Ippogrifo trionfa a Teatrofficina 2018